رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌کشور از یکشنبه هفته آینده

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌کشور از یکشنبه هفته آینده در ۲ شیفت کاری صبح و عصر در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌کشور از یکشنبه هفته آینده در ۲ شیفت کاری صبح و عصر در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود