رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کی روش: می‌خواهم کلمبیا را قهرمان جهان کنم.

کی روش: می‌خواهم کلمبیا را قهرمان جهان کنم. جایگاه و سطح بازیکنان کلمبیا مرا تشویق کرد تا به این کشور زیبا بیایم.

کی روش: می‌خواهم کلمبیا را قهرمان جهان کنم.

جایگاه و سطح بازیکنان کلمبیا مرا تشویق کرد تا به این کشور زیبا بیایم.