رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جدید قوه قضائیه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود

معاون اول قوه قضائیه : رئیس جدید قوه قضائیه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند

معاون اول قوه قضائیه : رئیس جدید قوه قضائیه تا پایان امسال و قبل از آغاز سال جدید معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند