رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرونده وکلای بازداشتی به شعبه ۳۴ تجدیدنظر ارجاع شد

پرونده وکلای بازداشتی به شعبه ۳۴ تجدیدنظر ارجاع شد پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری که هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شدند، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد./ایرنا

پرونده وکلای بازداشتی به شعبه ۳۴ تجدیدنظر ارجاع شد

پرونده آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری که هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شدند، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد./ایرنا