رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد هریسون فورد از ترامپ به دلیل تحریف علم

انتقاد هریسون فورد از ترامپ به دلیل تحریف علم هنرپیشه قدیمی آمریکا(جنگ ستارگان) در دبی و در اجلاس حفاظت از اقیانوس‌ها به ترامپ و کسانی که علم را تحقیر و انکار می‌کنند، تاخت.

انتقاد هریسون فورد از ترامپ به دلیل تحریف علم

هنرپیشه قدیمی آمریکا(جنگ ستارگان) در دبی و در اجلاس حفاظت از اقیانوس‌ها به ترامپ و کسانی که علم را تحقیر و انکار می‌کنند، تاخت.