رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عیدی کارگران در ۱۰ سال گذشته چقدر بیشتر شده؟

عیدی کارگران در ۱۰ سال گذشته چقدر بیشتر شده؟ هفته گذشته حداقل عیدی امسال کارگران، دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی آنان سه میلیون و ۳۳۳ هزار تومان اعلام شد. مقایسه رقم عیدی و دستمزد کارگران در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد با وجود آنکه این رقم در سال ۱۳۸۷ چندان قابل […]

عیدی کارگران در ۱۰ سال گذشته چقدر بیشتر شده؟

هفته گذشته حداقل عیدی امسال کارگران، دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی آنان سه میلیون و ۳۳۳ هزار تومان اعلام شد.

مقایسه رقم عیدی و دستمزد کارگران در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد با وجود آنکه این رقم در سال ۱۳۸۷ چندان قابل توجه نیست، اما از اثرات امروز وضعیت اقتصادی کشور، تأثیر کمتری پذیرفته است.