رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت گل هم به بهانه روز مادر نجومی شد

قیمت گل هم به بهانه روز مادر نجومی شد در پی افزایش تقاضا برای گل روز مادر قیمت انواع گل به ویژه رز روند صعودی به خود گرفته و هر شاخه گل رز به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت گل هم به بهانه روز مادر نجومی شد

در پی افزایش تقاضا برای گل روز مادر قیمت انواع گل به ویژه رز روند صعودی به خود گرفته و هر شاخه گل رز به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.