رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طومارهای ۴۰۰ ساله کنیسه “عزرایعقوب” به سرقت رفت

طومارهای ۴۰۰ ساله کنیسه “عزرایعقوب” به سرقت رفت سارقان طومارهای تورات و تاج‌های تزئینی کنسیه‌ی قاجاری «عزرا یعقوب» در محله‌ی «اودلاجان» تهران را سرقت کردند./ایسنا  

طومارهای ۴۰۰ ساله کنیسه “عزرایعقوب” به سرقت رفت

سارقان طومارهای تورات و تاج‌های تزئینی کنسیه‌ی قاجاری «عزرا یعقوب» در محله‌ی «اودلاجان» تهران را سرقت کردند./ایسنا