رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه تروریستی نیوزیلند؛ افراطیون به نمازگزاران مسجدی در لندن حمله کردند

کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه تروریستی نیوزیلند؛ افراطیون به نمازگزاران مسجدی در لندن حمله کردند کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه تروریستی در نیوزیلند، افرادی با سر دادن شعارهای اسلام‌هراسانه در محوطه بیرونی مسجدی در لندن پایتخت انگلیس، با سلاح سرد به مسلمانان حمله ور شدند./ ایرنا  

کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه تروریستی نیوزیلند؛ افراطیون به نمازگزاران مسجدی در لندن حمله کردند

کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه تروریستی در نیوزیلند، افرادی با سر دادن شعارهای اسلام‌هراسانه در محوطه بیرونی مسجدی در لندن پایتخت انگلیس، با سلاح سرد به مسلمانان حمله ور شدند./ ایرنا