رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بی بی سی همزمان با سالروز تولد سرلشکر قاسم سلیمانی، مستندی با عنوان “فرمانده سایه: مغز متفکر نظامی ایران” پخش کرده است

بی بی سی همزمان با سالروز تولد سرلشکر قاسم سلیمانی، مستندی با عنوان “فرمانده سایه: مغز متفکر نظامی ایران” پخش کرده است در این مستند، با شخصیت های مختلفی که درگیر جنگ عراق و افغانستان بوده اند، گفت و گو شده و نقش و رفتار فرمانده نیروی قدس مورد بررسی قرار گرفته است

بی بی سی همزمان با سالروز تولد سرلشکر قاسم سلیمانی، مستندی با عنوان “فرمانده سایه: مغز متفکر نظامی ایران” پخش کرده است

در این مستند، با شخصیت های مختلفی که درگیر جنگ عراق و افغانستان بوده اند، گفت و گو شده و نقش و رفتار فرمانده نیروی قدس مورد بررسی قرار گرفته است