رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت مسمومیت بیش ۱۰۰ نفر با مشروبات تقلبی در اهر

ثبت مسمومیت بیش ۱۰۰ نفر با مشروبات تقلبی در اهر رئیس شبکه بهداشت و درمان اهر به مسمومیت به الکل‌های تقلبی در منطقه اشاره کرد و گفت: شهرستان اهر جزو نخستین شهرستان‌های درگیر با این موضوع بود که بالای ۱۰۰ نفر مسموم داشتیم

ثبت مسمومیت بیش ۱۰۰ نفر با مشروبات تقلبی در اهر

رئیس شبکه بهداشت و درمان اهر به مسمومیت به الکل‌های تقلبی در منطقه اشاره کرد و گفت: شهرستان اهر جزو نخستین شهرستان‌های درگیر با این موضوع بود که بالای ۱۰۰ نفر مسموم داشتیم