رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ زن مسلمان محجبه در برلین هدف حمله مَردی ناشناس قرار گرفتند

۲ زن مسلمان محجبه در برلین هدف حمله مَردی ناشناس قرار گرفتند یک مرد ناشناس به ۲ زن مسلمان محجبه که یکی از آن‌ها باردار نیز بود حمله ور شد، به نحوی که به شکم خانم باردار و صورت زن دیگر مُشت کوبید و از صحنه متواری شد. زن باردار بعد از این حمله در […]

۲ زن مسلمان محجبه در برلین هدف حمله مَردی ناشناس قرار گرفتند

یک مرد ناشناس به ۲ زن مسلمان محجبه که یکی از آن‌ها باردار نیز بود حمله ور شد، به نحوی که به شکم خانم باردار و صورت زن دیگر مُشت کوبید و از صحنه متواری شد. زن باردار بعد از این حمله در بیمارستان بستری شد./مهر