رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب یک شایعه

تکذیب یک شایعه هلال احمر: 🔺ذخیره انبارهای هلال احمر در لرستان به لحاظ اقلام زیستی و امدادی مطلوب است 🔻محل بسته بندی اقلام دریافتی در ورزشگاهها و سوله های مدیریت بحران با انبارهای هلال احمر به کلی متفاوت است 🔺انبارهای این استان ازچندروز پیش توسط سازمان امدادونجات به اندازه کافی شارژ شده  

تکذیب یک شایعه

هلال احمر:

🔺ذخیره انبارهای هلال احمر در لرستان به لحاظ اقلام زیستی و امدادی مطلوب است

🔻محل بسته بندی اقلام دریافتی در ورزشگاهها و سوله های مدیریت بحران با انبارهای هلال احمر به کلی متفاوت است

🔺انبارهای این استان ازچندروز پیش توسط سازمان امدادونجات به اندازه کافی شارژ شده