رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبور هواپيما با اسكورت چهار جنگنده، ساعت ١٧:٥٥ جمعه از آسمان اطراف تبريز

عبور هواپيما با اسكورت چهار جنگنده، ساعت ١٧:٥٥ جمعه از آسمان اطراف تبريز دو فروند از جنگنده ها با فاصله پرواز می‌کردند./ کن نیوز

عبور هواپيما با اسكورت چهار جنگنده، ساعت ١٧:٥٥ جمعه از آسمان اطراف تبريز

دو فروند از جنگنده ها با فاصله پرواز می‌کردند./ کن نیوز