رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا حسین هدایتی زندان اوین را دانشگاه غیرانتفاعی اوین نامید!

چرا حسین هدایتی زندان اوین را دانشگاه غیرانتفاعی اوین نامید! ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و همدستانش روز گذشته برگزار شد و متهمان و وکلای آن ها به بیان آخرین دفاعیات خود پرداختند؛ از جمله حسین هدایتی قول داد تا قبل از صدور رای دادگاه بدهی خود را به بانک سرمایه […]

چرا حسین هدایتی زندان اوین را دانشگاه غیرانتفاعی اوین نامید!

ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و همدستانش روز گذشته برگزار شد و متهمان و وکلای آن ها به بیان آخرین دفاعیات خود پرداختند؛ از جمله حسین هدایتی قول داد تا قبل از صدور رای دادگاه بدهی خود را به بانک سرمایه پرداخت کند.

هدایتی در سخنانش از زندان اوین به عنوان دانشگاه غیر انتفاعی اوین یاد کرد و گفت: کارآفرینانی در آن جا هستند که می توانند در این شرایط به کشور خدمت کنند./عصر خبر