رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل مدیریت بحران اصفهان: تالاب بین‌المللی گاوخونی احیا نشده است

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان: تالاب بین‌المللی گاوخونی احیا نشده است و تنها ۲۰ درصد آبگیری شده که آن‌هم سیلاب وارد شده به تالاب بوده و درحال نشست است /فارس

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان: تالاب بین‌المللی گاوخونی احیا نشده است و تنها ۲۰ درصد آبگیری شده که آن‌هم سیلاب وارد شده به تالاب بوده و درحال نشست است /فارس