رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درنای طناز در تالاب زریوار مریوان فرود آمد

درنای طناز در تالاب زریوار مریوان فرود آمد یک قطعه دُرنای طناز که از گونه های حمایت شده و کمیاب به شمار می رود، در تالاب زریوار مشاهده و شناسایی شد.

درنای طناز در تالاب زریوار مریوان فرود آمد

یک قطعه دُرنای طناز که از گونه های حمایت شده و کمیاب به شمار می رود، در تالاب زریوار مشاهده و شناسایی شد.