رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت ثبت‌نام رانندگان حمل‌ونقل همگانی برای بیمه تأمین اجتماعی تا پایان ماه

مهلت ثبت‌نام رانندگان حمل‌ونقل همگانی برای بیمه تأمین اجتماعی تا پایان ماه رانندگان فعال حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری برای بهره‌مندی از یارانه دولتی و دریافت دفترچه بیمه تأمین اجتماعی بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی تا ۳۱ فروردین ماه مهلت دارند تا در سامانه جامع بیمه اتحادیه اتوبوسرانی ثبت‌نام کنند.

مهلت ثبت‌نام رانندگان حمل‌ونقل همگانی برای بیمه تأمین اجتماعی تا پایان ماه

رانندگان فعال حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری برای بهره‌مندی از یارانه دولتی و دریافت دفترچه بیمه تأمین اجتماعی بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی تا ۳۱ فروردین ماه مهلت دارند تا در سامانه جامع بیمه اتحادیه اتوبوسرانی ثبت‌نام کنند.