رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب صحبت‎های مطرح در رابطه با حمایت وزارت ورزش از تیم یا باشگاهی خاص در فوتبال

وزیر ورزش ضمن تکذیب صحبت‎های مطرح در رابطه با حمایت وزارت ورزش از تیم یا باشگاهی خاص در فوتبال گفت: همه باشگاه ها برای این وزارتخانه یکسان هستند.

وزیر ورزش ضمن تکذیب صحبت‎های مطرح در رابطه با حمایت وزارت ورزش از تیم یا باشگاهی خاص در فوتبال گفت: همه باشگاه ها برای این وزارتخانه یکسان هستند.