رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در لیست مکالمات نسخه‌ی جدید تلگرام، کنار تصویر افرادی که آنلاین هستند، یک دایره کوچک سبز نمایش داده می‌شود و این موضوع برخی را نگران حریم خصوصی می‌کند.

در لیست مکالمات نسخه‌ی جدید تلگرام، کنار تصویر افرادی که آنلاین هستند، یک دایره کوچک سبز نمایش داده می‌شود و این موضوع برخی را نگران حریم خصوصی می‌کند. تلگرام در این پاسخ گفته که اگر شما در تنظیمات، Last seen را پنهان کرده باشید، کسی این دایره سبز آنلاین‌بودن شما را نمی‌بیند مگر اینکه شما […]

در لیست مکالمات نسخه‌ی جدید تلگرام، کنار تصویر افرادی که آنلاین هستند، یک دایره کوچک سبز نمایش داده می‌شود و این موضوع برخی را نگران حریم خصوصی می‌کند.

تلگرام در این پاسخ گفته که اگر شما در تنظیمات، Last seen را پنهان کرده باشید، کسی این دایره سبز آنلاین‌بودن شما را نمی‌بیند مگر اینکه شما در گفتگوی خصوصی با وی یا در یک گروه مشترک با وی، شروع به تایپ کنید یا پیامی بفرستید.
خوانده‌شدن پیام ارسالی آن شخص نیز باعث می‌شود شما را آنلاین ببیند.