رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای القدس العربی: وزیر خارجه قطر در در دو روز گذشته به تهران آمد

ادعای القدس العربی: وزیر خارجه قطر در در دو روز گذشته به تهران آمد /او با ظریف دیدار کرد/ واشنگتن از این سفر اطلاع داشت

ادعای القدس العربی: وزیر خارجه قطر در در دو روز گذشته به تهران آمد /او با ظریف دیدار کرد/ واشنگتن از این سفر اطلاع داشت