رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏عربستان سعودی مالیات بر دخانیات و تمام نوشیدنی‌ها با افزودنی شکر افزایش چشم‌گیری اعمال خواهدکرد

‏عربستان سعودی برای افزایش درآمد غیرنفتی خود، مالیات بر دخانیات و تمام نوشیدنی‌ها با افزودنی شکر افزایش چشم‌گیری اعمال خواهدکرد /بلومبرگ

‏عربستان سعودی برای افزایش درآمد غیرنفتی خود، مالیات بر دخانیات و تمام نوشیدنی‌ها با افزودنی شکر افزایش چشم‌گیری اعمال خواهدکرد /بلومبرگ