رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۱ محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی ازگله تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۲۲:۵۶:۴۳ طول جغرافیایی: ۴۵.۹۱ عرض جغرافیایی: ۳۴.۸۳ عمق زمین‌لرزه: ۱۸ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۵ کیلومتری ازگله (كرمانشاه) ۲۴ کیلومتری تازه آباد (كرمانشاه) ۳۷ کیلومتری باينگان (كرمانشاه) نزدیکترین مراکز استان: ۱۱۳ کیلومتری سنندج ۱۲۰ کیلومتری كرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۱
محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی ازگله
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۲۲:۵۶:۴۳
طول جغرافیایی: ۴۵.۹۱
عرض جغرافیایی: ۳۴.۸۳
عمق زمین‌لرزه: ۱۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۵ کیلومتری ازگله (كرمانشاه)
۲۴ کیلومتری تازه آباد (كرمانشاه)
۳۷ کیلومتری باينگان (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۳ کیلومتری سنندج
۱۲۰ کیلومتری كرمانشاه