رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌، فاصله طبقاتی را کم نکرد!

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌، فاصله طبقاتی را کم نکرد! یک کارشناس اقتصادی: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌، فاصله طبقاتی را کم نکرد! در جریان افزایش دستمزد سال ۹۸ با نوعی پیچیدگی مواجه بودیم عملاً دریافتی‌های بالای سه تا پنج میلیون تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می‌رود/ایسنا

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌، فاصله طبقاتی را کم نکرد!

یک کارشناس اقتصادی:
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌، فاصله طبقاتی را کم نکرد!
در جریان افزایش دستمزد سال ۹۸ با نوعی پیچیدگی مواجه بودیم
عملاً دریافتی‌های بالای سه تا پنج میلیون تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می‌رود/ایسنا