رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۴.۴ محل وقوع: درياي خزر تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۲:۱۲ طول جغرافیایی: ۵۱.۷۹ عرض جغرافیایی: ۴۰.۳۳ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۳۱۲ کیلومتری بيله سوار (اردبيل) ۳۲۹ کیلومتری آستارا (گيلان) ۳۳۰ کیلومتری جعفر آباد (اردبيل) نزدیکترین مراکز استان: ۳۷۹ کیلومتری اردبيل ۳۸۹ کیلومتری رشت  

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۴
محل وقوع: درياي خزر
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۱:۰۲:۱۲
طول جغرافیایی: ۵۱.۷۹
عرض جغرافیایی: ۴۰.۳۳
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۳۱۲ کیلومتری بيله سوار (اردبيل)
۳۲۹ کیلومتری آستارا (گيلان)
۳۳۰ کیلومتری جعفر آباد (اردبيل)

نزدیکترین مراکز استان:
۳۷۹ کیلومتری اردبيل
۳۸۹ کیلومتری رشت