رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهداد سلیمی سرمربی شد

بهداد سلیمی سرمربی شد بیمه رازی برای دومین سال متوالی قهرمان لیگ برتر شد و بعد از خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای قهرمانی، سرمربیگری این تیم اولین تجربه مربیگری سلیمی خواهد بود./ایسنا

بهداد سلیمی سرمربی شد

بیمه رازی برای دومین سال متوالی قهرمان لیگ برتر شد و بعد از خداحافظی بهداد سلیمی از دنیای قهرمانی، سرمربیگری این تیم اولین تجربه مربیگری سلیمی خواهد بود./ایسنا