رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صفحه اینستاگرام رهبرانقلاب لحظاتی قبل با انتشار این فیلم منتشرنشده نوشت

صفحه اینستاگرام رهبرانقلاب لحظاتی قبل با انتشار این فیلم منتشرنشده نوشت: آمریکایی‌ها اسم موسوی را آوردند، میخواستند بگویند اینها از ما هستند! من در حسینیه از طرف میرحسین موسوی گفتم، نه اینها از شما نیستند!

صفحه اینستاگرام رهبرانقلاب لحظاتی قبل با انتشار این فیلم منتشرنشده نوشت:

آمریکایی‌ها اسم موسوی را آوردند، میخواستند بگویند اینها از ما هستند! من در حسینیه از طرف میرحسین موسوی گفتم، نه اینها از شما نیستند!