رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الجزیره: عربستان و امارات از لغو حمله به ایران خشمگین هستند

الجزیره: عربستان و امارات از لغو حمله به ایران خشمگین هستند 🔹شبکه الجزیره با اشاره به اینکه دولت آمریکا دچار سردرگمی شده است در تحلیلی نوشت که عربستان و امارات از تصمیم ترامپ در لغو حمله به ایران خشمگین هستند و سفر پمپئو به این کشورها در راستای دلجویی از آنها است./ایسنا

الجزیره: عربستان و امارات از لغو حمله به ایران خشمگین هستند

🔹شبکه الجزیره با اشاره به اینکه دولت آمریکا دچار سردرگمی شده است در تحلیلی نوشت که عربستان و امارات از تصمیم ترامپ در لغو حمله به ایران خشمگین هستند و سفر پمپئو به این کشورها در راستای دلجویی از آنها است./ایسنا