رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید حسین حسینی قرارداد خود را به مدت دو فصل تمدید کرد

سید حسین حسینی بعد از حضور در دفتر امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال قرارداد خود را به مدت دو فصل تمدید کرد

سید حسین حسینی بعد از حضور در دفتر امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال قرارداد خود را به مدت دو فصل تمدید کرد