رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقلال در اولین بازی دوستانه در ترکیه از سد هارتلند نیجریه گذشت.

استقلال در اولین بازی دوستانه در ترکیه، با حساب ۵-۰ از سد هارتلند نیجریه گذشت. میلاد زکی پور و سجاد آقایی(۲ بار)، مرتضی تبریزی و علی دشتی، گل های استقلال را به ثمر رساندند.

استقلال در اولین بازی دوستانه در ترکیه، با حساب ۵-۰ از سد هارتلند نیجریه گذشت.

میلاد زکی پور و سجاد آقایی(۲ بار)، مرتضی تبریزی و علی دشتی، گل های استقلال را به ثمر رساندند.