رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی ایران در حالی صورت می‌گیرد که بریتانیا در دوران انتقال قدرت به سر می‌بر

توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی ایران در حالی صورت می‌گیرد که بریتانیا در دوران انتقال قدرت به سر می‌برد. ترزا می، نخست وزیر این کشور آخرین روزهای زمامداری خود را سپری می‌کند. اعضای حزب محافظه‌کار تا پایان روز یکشنبه برای انتخاب رهبر حزب و نخست‌وزیر آینده فرصت دارند

توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی ایران در حالی صورت می‌گیرد که بریتانیا در دوران انتقال قدرت به سر می‌برد. ترزا می، نخست وزیر این کشور آخرین روزهای زمامداری خود را سپری می‌کند. اعضای حزب محافظه‌کار تا پایان روز یکشنبه برای انتخاب رهبر حزب و نخست‌وزیر آینده فرصت دارند