رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ در پاسخ به یک خبرنگار درباره‌ توقیف نفت‌کش‌های انگلیسی توسط ایران

ترامپ در پاسخ به یک خبرنگار درباره‌ توقیف نفت‌کش‌های انگلیسی توسط ایران 🔺ما یکی شنیدیم، دو تا هم شنیدیم! 🔻ایران چیزی جز دردسر نیست 🔺آمریکا با انگلیس صحبت خواهد کرد 🔻دارد به شما فهمانده می‌شود که من درباره‌ ایران درست می‌گفتم

ترامپ در پاسخ به یک خبرنگار درباره‌ توقیف نفت‌کش‌های انگلیسی توسط ایران

🔺ما یکی شنیدیم، دو تا هم شنیدیم!
🔻ایران چیزی جز دردسر نیست
🔺آمریکا با انگلیس صحبت خواهد کرد
🔻دارد به شما فهمانده می‌شود که من درباره‌ ایران درست می‌گفتم