رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علل توقیف کشتی انگلیسی به نقل از یک منبع آگاه

علل توقیف کشتی انگلیسی به نقل از یک منبع آگاه ۱. تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز ۲. خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب ۳. توجه نکردن به هشدارهای جمهوری اسلامی ایران

علل توقیف کشتی انگلیسی به نقل از یک منبع آگاه

۱. تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز
۲. خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب
۳. توجه نکردن به هشدارهای جمهوری اسلامی ایران