رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضایی: در مقابله به مثل کوتاه نخواهیم آمد

رضایی: در مقابله به مثل کوتاه نخواهیم آمد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: ما به‌دنبال جنگ نیستیم، ولی در مقابله به مثل کوتاه نخواهیم آمد، چه صدام باشد چه ترامپ چه ملکه.

رضایی: در مقابله به مثل کوتاه نخواهیم آمد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: ما به‌دنبال جنگ نیستیم، ولی در مقابله به مثل کوتاه نخواهیم آمد، چه صدام باشد چه ترامپ چه ملکه.