رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلمان: به راهبرد آمریکا علیه ایران نمی پیوندیم

آلمان: به راهبرد آمریکا علیه ایران نمی پیوندیم هایکو ماس وزیر امور ­خارجه آلمان: آلمان از رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران پیروی نخواهد کرد و در عوض رویکرد تنش زدایی از طریق دیپلماسی را در اولویت دستور کار خود قرار خواهد داد. من دیروز تلفنی با جرمی هانت (وزیر خارجه انگلیس) […]

آلمان: به راهبرد آمریکا علیه ایران نمی پیوندیم

هایکو ماس وزیر امور ­خارجه آلمان: آلمان از رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران پیروی نخواهد کرد و در عوض رویکرد تنش زدایی از طریق دیپلماسی را در اولویت دستور کار خود قرار خواهد داد.

من دیروز تلفنی با جرمی هانت (وزیر خارجه انگلیس) و امروز با لودریان (وزیر خارجه فرانسه) صحبت کردم. ما توافق کردیم نمی خواهیم به راهبرد فشار حداکثری آمریکا ملحق شویم. ما خواهان تنش بیشتر نیستیم./صداوسیما