رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشک متخصص اعصاب که پرستار را در شیراز کتک زد!

پزشک متخصص اعصاب که پرستار را در شیراز کتک زد! 🔺معاون منابع انسانی سازمان نظام پرستاری در واکنش به کلیپ منتشر شده از کتک‌کاری یک پزشک با پرستار در یک بیمارستان خصوصی در شیراز: دوران یقه گیری و قلدری به اتمام رسیده است و جامعه پزشکی باید از این افراد به ظاهر پزشک، پاکسازی شود. […]

پزشک متخصص اعصاب که پرستار را در شیراز کتک زد!

🔺معاون منابع انسانی سازمان نظام پرستاری در واکنش به کلیپ منتشر شده از کتک‌کاری یک پزشک با پرستار در یک بیمارستان خصوصی در شیراز: دوران یقه گیری و قلدری به اتمام رسیده است و جامعه پزشکی باید از این افراد به ظاهر پزشک، پاکسازی شود.

🔻پخش یک کلیپ در فضای مجازی که کتک کاری را نشان می‌داد و گفته شد پزشک متخصص اعصاب در بیمارستان خصوصی شیراز یک پرستار را کتک زده و به او فحش داده است،با واکنش برخی تشکل های پرستاری مواجه شد و این تشکل ها خواستار رسیدگی قضایی و بررسی موضوع شدند /ایرنا