رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رونمایی از دو خودروی نظامی پیشرفته

رونمایی از دو خودروی نظامی پیشرفته 🔹 خودروی پیشرفته زرهی ضد مین و ضدکمین «رعد» و خودروهای تاکتیکی ارس۲ با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی زمینی ارتش تحویل نیروهای مسلح شد.

رونمایی از دو خودروی نظامی پیشرفته

🔹 خودروی پیشرفته زرهی ضد مین و ضدکمین «رعد» و خودروهای تاکتیکی ارس۲ با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی زمینی ارتش تحویل نیروهای مسلح شد.