رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخی در حوزه علمیه به‌دنبال تضعیف رهبری هستند

برخی در حوزه علمیه به‌دنبال تضعیف رهبری هستند مصباح‌یزدی: 🔹امروز برخی در حوزه علمیه به‌دنبال تضعیف رهبری هستند 🔹شاید رهبری روزانه نتواند حتی چهار پنج ساعت خواب راحت داشته باشد 🔹حتی فکر این‌که بعد از امام(ره) چه خواهد شد، برای ما ناراحت کننده بود؛ اما خدا از خزانه غیب چنین شخصی را نصیب ما کرد/ایسنا

برخی در حوزه علمیه به‌دنبال تضعیف رهبری هستند

مصباح‌یزدی:
🔹امروز برخی در حوزه علمیه به‌دنبال تضعیف رهبری هستند

🔹شاید رهبری روزانه نتواند حتی چهار پنج ساعت خواب راحت داشته باشد

🔹حتی فکر این‌که بعد از امام(ره) چه خواهد شد، برای ما ناراحت کننده بود؛ اما خدا از خزانه غیب چنین شخصی را نصیب ما کرد/ایسنا