رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حناچی: تقاضا برای دوچرخه‌سواری در تهران رو به افزایش است

حناچی: تقاضا برای دوچرخه‌سواری در تهران رو به افزایش است شهردار تهران گفت: آمارها نشان می‌دهد دوچرخه‌سواری و تقاضا برای آن در تهران رو به افزایش است، اما هنوز نمی‌توان به طور قطع گفت که این افزایش چه میزان بوده است./ایسنا

حناچی: تقاضا برای دوچرخه‌سواری در تهران رو به افزایش است

شهردار تهران گفت: آمارها نشان می‌دهد دوچرخه‌سواری و تقاضا برای آن در تهران رو به افزایش است، اما هنوز نمی‌توان به طور قطع گفت که این افزایش چه میزان بوده است./ایسنا