رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ لغو شد

همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ لغو شد به دنبال تشدید دامنه اعتراضات و اغتشاشات در هنگ‌کنگ و کشاندن آن به فرودگاه، همه پروازهای این فرودگاه به حالت تعلیق درآمده است. این برای دومین روز است که فرودگاه هنگ‌کنگ به دلیل حضور معترضان در آن دچار اختلال در فعایت‌های روزمره خود شده است.

همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ لغو شد

به دنبال تشدید دامنه اعتراضات و اغتشاشات در هنگ‌کنگ و کشاندن آن به فرودگاه، همه پروازهای این فرودگاه به حالت تعلیق درآمده است.
این برای دومین روز است که فرودگاه هنگ‌کنگ به دلیل حضور معترضان در آن دچار اختلال در فعایت‌های روزمره خود شده است.