رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نفتکش گریس۱ظرف ۴۸ ساعت آینده آزاد خواهد شد

خبرگزاری صداوسیما مدعی شد: نفتکش گریس۱که حامل نفت ایران بود و بوسیله نظامیان انگلیسی در تنگه جبل الطارق توقیف شده بود، ظرف ۴۸ ساعت آینده آزاد خواهد شد

خبرگزاری صداوسیما مدعی شد: نفتکش گریس۱که حامل نفت ایران بود و بوسیله نظامیان انگلیسی در تنگه جبل الطارق توقیف شده بود، ظرف ۴۸ ساعت آینده آزاد خواهد شد