رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کودک‌ربای بیمارستان شهریار دستگیر شد

کودک‌ربای بیمارستان شهریار دستگیر شد دادستان شهریار: 🔹با انجام رصدهای اطلاعاتی و اقدامات شناسایی زن رباینده نوزاد از بیمارستان تامین اجتماعی شهریار دستگیر شد. 🔹این زن نوزاد را برای خود به سرقت برده بود تا به شوهرش که او را رها کرده بود قلمداد کند از زندگی مشترک با وی دارای فرزندی است تا همسرش […]

کودک‌ربای بیمارستان شهریار دستگیر شد

دادستان شهریار:
🔹با انجام رصدهای اطلاعاتی و اقدامات شناسایی زن رباینده نوزاد از بیمارستان تامین اجتماعی شهریار دستگیر شد.
🔹این زن نوزاد را برای خود به سرقت برده بود تا به شوهرش که او را رها کرده بود قلمداد کند از زندگی مشترک با وی دارای فرزندی است تا همسرش به زندگی مشترک با وی بازگردد.
🔸خرداد ماه امسال فردی به صورت شبانه و همزمان با خلوت شدن بیمارستان امام خمینی(ره) تامین اجتماعی شهریار با لباس پرستاری وارد بیمارستان شده و یک نوزاد پسر را ربوده بود./فارس