رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ وزیر ارتباطات به مخالفان

پاسخ وزیر ارتباطات به مخالفان در سفر به استان مرکزی:اجازه ندادیم شوک تاثیر افزایش قیمت ارز بر بخش ارتباطات، به مردم منتقل شود 🔹برای تامین هزینه‌ها در شرایط تحریم دست در جیب مردم نکردیم. 🔹شبکه ملی اطلاعات بگیر و ببند و قطع کردن نیست. 🔹عشق عده‌ای این است که صف پشت اتاقشان طولانی باشد. 🔹برخی […]

پاسخ وزیر ارتباطات به مخالفان در سفر به استان مرکزی:اجازه ندادیم شوک تاثیر افزایش قیمت ارز بر بخش ارتباطات، به مردم منتقل شود

🔹برای تامین هزینه‌ها در شرایط تحریم دست در جیب مردم نکردیم.

🔹شبکه ملی اطلاعات بگیر و ببند و قطع کردن نیست.

🔹عشق عده‌ای این است که صف پشت اتاقشان طولانی باشد.

🔹برخی تفکرات در مقابل دولت هوشمند مقاومت می‌کند.