رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عقد آریایی قانونی نیست

عقد آریایی قانونی نیست رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق: 🔺در قانون و شرع چیزی به نام عقد آریایی نداریم و دفاتری که این مراسم را اجرا می‌کنند، غیر مجاز هستند. 🔻 ازدواج در دفاتر غیرمجاز و شبیه کلیسا ثبت رسمی نمی‌شود. 🔺 عقدی که در دفاتر غیرمجاز انجام می‌شود در هیچ جا ثبت نمی‌شود. […]

عقد آریایی قانونی نیست

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق:
🔺در قانون و شرع چیزی به نام عقد آریایی نداریم و دفاتری که این مراسم را اجرا می‌کنند، غیر مجاز هستند.

🔻 ازدواج در دفاتر غیرمجاز و شبیه کلیسا ثبت رسمی نمی‌شود.

🔺 عقدی که در دفاتر غیرمجاز انجام می‌شود در هیچ جا ثبت نمی‌شود. /باشگاه خبرنگاران