رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ طلا و ۲ برنز نمایندگان ایران در کشتی فرنگی جوانان جهان

۲ طلا و ۲ برنز نمایندگان ایران در کشتی فرنگی جوانان جهان 🔷نمایندگان ایران به ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز در مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در استونی دست یافتند.

۲ طلا و ۲ برنز نمایندگان ایران در کشتی فرنگی جوانان جهان

🔷نمایندگان ایران به ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز در مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در استونی دست یافتند.