رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معصومه ابتکار : مانعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد

معصومه ابتکار : مانعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد 🔺وزیر ورزش و جوانان به صورت خوب و جدی این مساله را دنبال می‌کند./ایرنا

معصومه ابتکار : مانعی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد

🔺وزیر ورزش و جوانان به صورت خوب و جدی این مساله را دنبال می‌کند./ایرنا