رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل ایران خودرو در دفتر کار خود بازداشت شد

مدیرعامل ایران خودرو در دفتر کار خود بازداشت شد هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو حوالی ساعت ۱۷ امروز در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده است /فارس

مدیرعامل ایران خودرو در دفتر کار خود بازداشت شد

هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو حوالی ساعت ۱۷ امروز در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شده است /فارس