رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موگرینی:‌ برجام توافقی چندملیتی است که باید حفظ شود

موگرینی:‌ برجام توافقی چندملیتی است که باید حفظ شود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: برجام توافقی چندملیتی است که ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درج شده و باید حفظ شود.

موگرینی:‌ برجام توافقی چندملیتی است که باید حفظ شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: برجام توافقی چندملیتی است که ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درج شده و باید حفظ شود.