رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید قرارداد ۸ میلیاردی بیرانوند با باشگاه پرسپولیس!

تایید قرارداد ۸ میلیاردی بیرانوند با باشگاه پرسپولیس! مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به صورت ضمنی قرارداد ۸ میلیاردی علیرضا بیرانوند با این باشگاه را تایید کرد/ مهر

تایید قرارداد ۸ میلیاردی بیرانوند با باشگاه پرسپولیس!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به صورت ضمنی قرارداد ۸ میلیاردی علیرضا بیرانوند با این باشگاه را تایید کرد/ مهر