رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تولد کشوری جدید در جهان؛ «پادشاهی کوه زرد» در سرزمینی میان مصر و سودان

تولد کشوری جدید در جهان؛ «پادشاهی کوه زرد» در سرزمینی میان مصر و سودان این پادشاهی در سرزمینی ایجاد شده که تا کنون هیچ کشوری ادعای حاکمیت بر آن را نداشته است؛ موجودیت این کشور روز پنج‌شنبه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) توسط نخست‌وزیر این کشور که زنی لبنانی‌-آمریکایی به نام دکتر نادره ناصيف بود، اعلام […]

تولد کشوری جدید در جهان؛ «پادشاهی کوه زرد» در سرزمینی میان مصر و سودان

این پادشاهی در سرزمینی ایجاد شده که تا کنون هیچ کشوری ادعای حاکمیت بر آن را نداشته است؛ موجودیت این کشور روز پنج‌شنبه ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) توسط نخست‌وزیر این کشور که زنی لبنانی‌-آمریکایی به نام دکتر نادره ناصيف بود، اعلام شد.